Vereniging wil lessen Nedersaksisch

Taaldocenten van de landelijke vereniging van Levende Talen hebben een aparte afdeling voor de Nedersaksische taal opgericht. Dat gebeurde zaterdag tijdens de algemene vergadering in Utrecht.

De vereniging Levende Talen Nedersaksisch gaat zich inzetten voor een nieuwe leerlijn Nedersaksisch voor het basisschool onderwijs. Daar onder vallen naast het ontwikkelen van lesmateriaal ook het stimuleren van een positieve houding in het onderwijs ten opzichte van het gebruik van de Nedersaksische taal.

De Vereniging Levende Talen Nedersaksisch, gesteund door de provincies. Daartoe is een overeenkomst getekend. Eerder in oktober 2018, werd een convenant getekend door 7 regionale overheden om het gebruik van het Nedersaksisch als streektaal te stimuleren.

Het hele Nedersaksische taalgebied loopt van Oost-Nederland via Noordoost-Duitsland tot aan Denemarken. Anders dan het Fries is er niet één standaard Nedersaksisch. Alleen al Nederland kent minstens zeven regionale varianten, zoals Drents, Twents, Veluws, Sallands, Achterhoeks, Gronings en Stellingwerfs.