Sportbonden in Nederland

Acrobatische Dans Sport Bond Nederland
Aikido Bond Nederland
American Football Bond Nederland
Atletiekunie

B

Badminton Nederland
Bandy Bond Nederland
Nederlandse Basketball Bond
Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Nederlandse Bridge Bond

C

Computerschaak Vereniging Nederland
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Nederlandse Curling Bond

D

Koninklijke Nederlandse Dambond
Provinciale Friese Dambond
Rotterdamse Darts Organisatie
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
Nederlandse Onderwatersport Bond
DynamicTennis Bond Nederland

F

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

G

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Nederlandsch Gymnastiek Verbond
Rooms Katholieke Gymnastiek Bond

H

Nederlands Handbal Verbond
Nederlandse Handboog Bond
Noord Nederlandse Handboogfederatie
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

J

Judo Bond Nederland

K

Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Koninklijke Nederlandsche Kolfbond
Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond
Koninklijke Wandel Bond Nederland
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond

L

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

M

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

N

Nederlandse Racquetball Associatie
Nederlandse Rope Skipping Organisatie
NOC*NSF

Q

Quidditch Nederland

R

Zuidelijke Roeibond
Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond
Nederlandse Studenten Roeifederatie
Nederlandse Rugby Bond

S

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
Skate Bond Nederland
Nederlandse Ski Vereniging
Noord Nederlandse Ranking Snooker

T

Taekwondo Bond Nederland
Nederlandse Tafeltennisbond
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Tennisbond Het Noorden
Nederlandse Touwtrekbond
Nederlandse Triathlon Bond

V

Sportvisserij Nederland
Nederlandse Volleybal Bond

W

Nederlandse Wandelsport Bond
Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Nederlandse Waterski- & Wakeboard Bond
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Nederlandsche Wielerbond
Nederlandse Toer Fiets Unie

Y

IJshockey Nederland

Z

Koninklijke Nederlandse Zwembond